Storsatsning på ledarskap!

Vi har under snart ett års tid genomfört ett ledarskapsprogram för att utveckla ledarskapet i produktion. Målgruppen har varit produktionsledningen. Samtliga ledningsbefattningar inom produktion har deltagit i programmet. Teorier inom ledarskap har varvats med genomförda förändringar i praktiken.

”Vi har i dag ett helt nytt rapporteringssystem inom produktion som har inneburit att vår interna kommunikation förtydligats rejält. Detta i sin tur har lett till att vi leder den dagliga verksamheten bättre än tidigare, vilket skapat en effektivare tillverkningsprocess. Detta kan vi tydligt se på våra nyckeltal i produktion. Vi har hittills lagt ned en halv miljon kronor på denna satsning, och vi kommer att fortsätta tills vi blir bäst i klassen.”
Dag Furtemark, COO

Konsulten Lennart Hammarsten, som har flerårig erfarenhet inom ledarskapsutveckling, är den som lotsat oss framåt. Han har lyckats bra med att kombinera teori med praktiskt ledarskap i vårt dagliga arbete.

Läs mer om ledarskapsutveckling på Lennart Hammarstens hemsida.