Vår historia – vårt arv

HANZA Wermechs historia sträcker sig tillbaka till början av 1970-talet. Här läggs grunden för vår passion och entreprenörsanda. Det är lite ironiskt att vi som en fullfjädrad plåtmekanikleverantör startade med en trälåda.

02H62592

Nu blev du allt lite nyfiken, eller hur? Men den historien berättar vi gärna när vi träffas. Hör av dig när du inte kan hålla dig utan måste få veta hur detta hänger ihop.

Kontakt

Tidslinje

  • 1970 Verksamheten startas i Årjäng och är då en mekanisk verkstad.
  • 1979 köps bolaget av Inter Innovation som utvecklar och tillverkar kontanthanteringsmaskiner.
  • 1980-talet Leveranser av plåtmekanik och montering till kontanthanteringsmaskiner.
  • 1990-talet Bolaget säljs och ombildas under namnet Lars Höglund AB 1993 och blir då en kontraktstillverkare med plåtmekanik i fokus. Investeringar i maskiner och lokaler påbörjas.
  • 2000-talet Ytterligare investeringar för att öka automatiseringen och konkurrenskraften. Företaget säljs 2007 till WestBaltic-koncernen och byter namn till WestBaltic Components. TH Eurosupplier i Svanskog förvärvas och blir en del av koncernen. 
  • 2010 Hög investeringstakt. Bolaget säljs 2012 och byter då namn till Wermland Mechanics.
  • 2018 HANZA förvärvar Wermland Mechanics.