Köpet av Wermland Mechanics slutförs

HANZA har i dag slutfört förvärvet av Wermland Mechanics. Pro forma bedöms HANZAs omsättning tillsammans med förvärvet till att överstiga 1 750 MSEK för föregående år.

HANZA Holding AB, noterat på First North Premier, offentliggjorde den 18 januari att bolaget tecknat avtal om att förvärva Wermland Mechanics Group AB, en av Nordens ledande tillverkare av tunnplåtsdetaljer med cirka 200 anställda. I dag har förvärvet slutförts enligt avtalet, och HANZA har tillträtt bolaget.

Förvärvet betyder att HANZA fortsätter sitt koncept att samla olika tillverkningsteknologier i lokala kluster, vilket bland annat skapar kortare ledtider och en effektivare och mer hållbar produktionsprocess. HANZA bedömer att omsättningen pro forma för föregående år, tillsammans med det förvärvade bolaget, uppgår till drygt 1,75 miljarder SEK. Den 19 februari 2018 presenterar HANZA sin bokslutskommuniké för 2017.

För mer information klicka här.